Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid
Bij karateschool Shinshinkan wordt er veel waarde gehecht aan een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen kunnen opgroeien. Er zal een klimaat gevormd worden waarbij kinderen zich prettig voelen en waarbij kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen en kunnen leren. Kinderen kunnen ook veel van elkaar leren en hebben elkaar nodig om te leren. Het is belangrijk dat er duidelijke grenzen en structuren aan worden geboden en dat de interactie tussen de kinderen begeleid wordt. Tijdens de lessen zal dit dus gedaan worden door de sensai. Uit onderzoek is ook gebleken dat vechtsport positieve effecten heeft op elementen als zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen en mentale weerbaarheid.