Karate

Karatestijl
Goju Ryu Karate-do is één van de vier karatestijlen die wereldwijd worden erkend. Goju verwijst naar de samenwerking tussen ‘Go’ (onbuigzaamheid of kracht) en ‘Ju’ (buigzaam of meegaand). Hierin schuilt de essentie van Goju Ryu karate-do. Goju Ryu Karate-do heeft de intentie een methode (do) te zijn welke een harmonieuze ontwikkeling van lichaam en geest beoogt en bovendien aanzet om moed, discipline, zelfbeheersing, zelfvertrouwen, controle en doorzettingsvermogen te cultiveren. De grondlegger van het Goju Ryu Karate-do is Chojun Miyagi sensei, die vervolgens Gogen Yamaguchi Kaiso de opdracht gaf het Goju Ryu Karate-do verder te verspreiden in Japan. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de International Karate-do Goju-kai Association (IKGA) waarvan zijn zoon Goshi Yamaguchi Hanshi de huidige president is.